14 
UTLÄNDSK LITTERATUR 
mänsklighetens bästa och mest lifsdugliga , af dem , som mer än andra kunna lyckliggöra och själfva varda lyckliga . Josine , den blida , förtrampade kvin - nan med sitt rika hjärta och sin stympade hand , blir för honom den lefvande Symbolen af heia den arbetar - klass , hvilkens villkor han alltsedan sin barndom drömt oni att förbättra . Kallelsen att varda en mater , som alltid sväfvat öfver hans hufvud , slár nu som en blixt ned i hans själ . Handlingens stund är kommen . Midt emot kapitalsamhällets mörka fabrik , med dess af yrkessjukdomar och alkohol fördärfvade löneslafvar , vili han bygga en annan , framtidens , den socialistiska statens , i hvilken de kollektiva principerna äro förverkligade och arbetet förvandladt frân en tyrannisk Grottekvarn , som mal blod och märg , tili en fri drift , en glad lifsfunktion , som ingen kan undvara . 
Genom sin väns , den snillrike uppfinnaren Jordans , ekonomiska understöd lyckas ocksä Luc grundlägga sin idealfabrik , »la Crêcherie» , ocksâ det ett järnverk , men skött af fria , delägande arbetare och omgifvet af lyckans och hälsans blomprydda boningshus . Boken skildrar sedan kampen mellan de bâda sâ motsatta arbetsorganisationerna . 
Med stark tendens har Zola här fördelat 1 jus och skugga . Kring det ñutida kapitalsamhällets fabrik samla sig den moderna tillvarons alla lyten . Själfvisk vinningslystnad är det , som allena grundlagt och drifver detta industriverk , och därför blir arbetet inom detsamma hvarken tili välsignelse för ägare eller löntagare . 
Grundläggaren , den gamie Jérôme Qurignon ,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.