12 
UTLÄNDSK LITTERATUR 
ingenting sä klädsamt som en smula moralisk elegans ! Och hur vackert och vist verkar det icke , när en stor man , redan innan han tvingas af dunklet , med ett tyst leende af segrande samför - stánd bjuder aftonen och stillheten välkomna . 
21 juni 1897 . 
II . 
TRAVAIL . 
Att genomläsa Emile Zolas nära 700 sidor digra roman »Arbete» är i och för sig en dryg ansträng - ning . Det är kanske konsekvent frân författarens sida , att lasaren blott med möda tillägnar sig detta arbetets evangelium , men i sâdant fall är man näppe - ligen tacksam för konsekvensen . Det är vackert sä , att människan i sitt anletes svett skall förvärfva brödet , men hvar stâr det skrifvet , att läsning af skönlitteratur skall vara ett fullkomligt dagsverke , soin det mäste formlig pliktkänsla tili att fullgöra ? Kanske svarar Zola , att hans tjocka bok ingen roman är , men ett evangelium . Ursäkten räcker dock icke längt . Ty korta hafva framför allt de riktiga evange - lierna varit . Sâ lângrandiga bekännelseskrifter som Zolas göra sällan propaganda . Och svarar Zola âter , att hans skrift är tillämpad sociallära , har den ju dock romanens — ja , här och där följetongs - romanens — form och borde dâ âtminstone tillhöra »den giada vetenskapen» . Men sällan har Pegasus fâtt ett sâdant lass att draga . Och dock är Zolas vinghäst verkligen en af deäkta . Bäst det ärgnäggar
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.