JENNY AF FORSELLES 
85 
han var . Ehuru han vid själfva den stora omhvälf - ningen vistades i Paris , markte han ej en skymt af rörelsens storhet . Hans profetia om det kommande seklet och dess klassbildning hedra hans politiska framsynthet , samtidigt med att hans — den ny - adlade uppkomlingen — ömhet om bördsaristo - kratien förefaller en smula löjlig . Clewbergs ironiska kallsinnighet mot frihetsrörelserna och servilism mot alla styrande skilde honom sannolikt frân Kellgren , hvilkens själ dessa sista âr lefver i konventet . Det är nâgot i förhällandet mellan skal - den och hans kalla förständsmänniska tili vän , som erinrar om ett annat inärkvärdigt vänskapsband frân 1700 - talet : Diderots och Grimms . Denne tyske fransos , de stora entusiasternas torra , lycksökande kamrat , har ej fâ beröringspunkter med Clewberg - Edelcrantz . 
Efter slutet af Gustaf III : s teatraliska regering fick Edelcrantz ändtligen visa sin rätta sida — den praktiska företagsamheten , och han lämnade vitter - heten för byrâkratien och näringarna . Kring 1810 öfvergaf han teatern efter en otreflig kontrovers . Han anklagades nämligen allmänt för oegentlig - heter vid förvaltningen af teaterns lönemedel . All - bekant bief i det dâtida Stockholm en ordlek af Lars Hjortsberg , när Edelcrantz sagt , att han ej künde utbetala aktörernas arfvoden och sist för - klarat : »Jag ser ingen dager i detta» . »Nej , vi veta ju alla , att det ligger i Skuggan» — Edelcrantz' landtställe — svarade den gamie gustavianen . 
Tyvärr reder författarinnan dock ej ut denna frâga , utaii synes själf sväfvande i sin uppfattning .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.