JENNY AF FORSELLES 
83 
tikern med , gjorde Clewberg tili vitter dilettant . Poesien var för honom framför allt sprängbrädan tili en karriär . Den stora omhvälfning i själfva den poetiska tekniken , som utmärkte tidpunkten för Kellgrens framträdande , gjorde , att samtiden främst tänkte pâ det rent sprâkliga och föga strängt skilde pâ de verkliga diktartemperamenten och dem , som blott förmädde skrifva vers med den klarhet och elegans som kräfdes . Härmed vili ingalunda vara sagdt , att Clewberg saknade all poetisk reso - nans . Hans ungdomsdiktning röjer den dubbel - stämning af human hänförelse och pessimistiskt intighetsgrubbel , som kännetecknade upplysnings - âldern , och lär oss , hur stärkt dess intellektuella svall skakade äfven de nyktraste naturer . Hans praktiska verklighetssinne genomtränger ej sällan lyckligt tidens konventionella ton , och hans väsens högdragna energi gifver understundom ocksâ hans vers en särskild fläkt . Man läse den stolta strof , med hvilken hans sä berömda »Ode tili svenska folket» börjar : 
Förgiifves lmndra Folk vid segerfanans syn , I Konungar ! för er eil hotad hjessa böja ; 
Förgäfves reser fig en iirestod tili skyn , 
Och edra örlogsskepp de tämda hafven plöja : 
Om inga lijertan hyllat er , 
Sil hersken I blott öfver tritlar ; 
Och edra spiror riicka 11er Till deras hufvun blott , men ej tili deras själar . 
Allt detta har författarinnan väl iakttagit , och hon betraktar Clewbergs fâtaliga diktningar framför allt som lifsstadier i hans biografi . Genom sin
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.