Full text: Nordisk litteratur (15)

JENNY AF FORSELLES 
81 
Johan Henrik Kellgrens vänskap . Den store skal - den med det trots tankens skärpa sâ lidelsefulla och ömhetslängtande lijärtat höll tydligen denne Clevvberg , som förefaller oss bra träaktig , mycket kär , kanske just därför , att denne Pylade ägde den hârda panna och den fasta jämvikt , som den passionerade Oreste , skalden och stämningsmän - niskan , trots sin klarhet och sin filosofi , aldrig künde förvärfva . 
Clewberg - Edelcrantz är , som sagdt , ingen tack - sam hjälte , men författarinnan har utvecklat sä mycken talang i framställningen af lians karaktär och lefnadslopp , att man ändock ryckes med och läser boken med växande intresse . Detta veten - skapliga förstlingsverk har förtjänster , som minst af allt äro vanliga i akademiska lärdomsprof . Mate - rialet är fullkomligt smält . En anmärkningsvärd klarhet och mognad prägla heia skildringen . fattarinnan fastnar icke — - som sâ ofta de veten - skapliga debutanterna bruka — i smâ detaljer , skär - skâdade med tröttsam närsynthet , och ehuru hon tydligen sett sig ganska noggrant ikring i tidehvarf - vets litteratur och källorna tili dess historia , eiterar hon icke i onödan . Man slipper dessa tunga , af citat och noter alldeles spräckliga sidor , som sâ ofta med skäligen ringa utbyte bruka mòta i tioner . Uppfattningen är klok och klar med en takt i värdesättningen af de omtalade personlig - heterna , som verkar genomtänkt och angenämt , och en lätt flytande stil , som ej sallan hittar träffande ord för att formulera fint kända omdömen , gör läs - ningen af den stora boken behaglig , trots all ut - 
G . — Lev er tin , Kor disk litteratur .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.