GUNNAR CASTRÉN 
75 
när man följer hans lif och läser hans poesi . Han verkar ofta som ett utsökt fint och bräckligt före - mäl , som lefver inom en glaskupa , och hvilken lifvets buller blott nâr sâsom ett musikaliskt eko i den trânga , stilla , af slipadt glas begränsade drömvärld , där han dväljes . 
Franzén blir yngling och ung man , lärd och skald . Han är skapad tili 1 just , tili lätt svärmeri pâ alla omrâden . Men pá sarama gâng framträder nu och allt framgent hos honom ett drag i hans väsen , som hindrat hans själ att växa , men som kanske just gifvit hans bästa dikter deras underbara fulländning och harmoni . Det är en sorts egendomlig passivitet , en sorts pietetsfull lydnad inför tillvaron och dess makter , som utesluter allt trots och all för - tviflan , men som i de goda ögonblicken , dà skalden stàr i ostörd endräkt med sin värld , förlänar hans diktning en spegelbilds ogrumlade klarhet . Franzén skrifver till en vän om en ungdomsförälskelse : »Du vili icke att det skall heta kärlek utan ett lifligt och stärkt tycke . Sä där bedrar man sig pâ ordet . . . Men man kan ju vara kär i alla fall . Blir det nâgot utaf sä är det väl , hvarom icke sä bär man sitt kors med tälamod . » Och när kärleksdrömmen faller för verkligheten , skrifver han följande om ytterlig anspräkslöshet vittnande rader , i hvilka endast den öfverspände ynglingen säges eftersträfva den roman - tiska kärlekens nyckfulla gudinna : 
Denna luftiga gudinna , unga dâre , sök du den : jag tar denna goda kvinna , denna roatmor , denna vjin .
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.