72 
NORDISK LITTERATUR 
GUNNAR CASTREN . 
frans michael fransen i finland . 
Frân Finland liar denna vâr kommit en aka - demisk afhandling , som lifligt mäste intressera alla , hvilka sysselsätta sig med svensk litteraturhistoria . Det är Gunnar Castréns vidlyftiga disputation , »Frans Michael Franzén i Finland» . Det saknas visserligen icke föregäende undersökningar öfver den i sitt slag enastâende skalden . Lagus i land och hos oss framför allt Ljunggren och Wirsén hafva utförligt och kärleksfullt skildrat lians lefnads - öden och studerat hans diktkonst . Men särskildt de bâda svenska minnestecknarna hafva i sina eljes förtjänstfulla framställningar betraktat Franzens poesi ur sä utprägladt akademisk synpunkt och vid teckningen af hans ungdoms kollisioner med Svenska akademien — kollisioner , som voro farliga , för att icke säga ödesdigra för en poet med Franzéns svaga karaktär och oändligt lätt pâverkade indivi - dualitet — varit sâ mâna om den heliga akade - miska areopagen , att det icke skadar , att ämnet upp - tagits pà nytt af en utomstáende forskare . En vidare , friare syn , en mer modern psykologisk metod ut - märka ocksâ Castréns i mânga afseenden beaktans - värda bok om Franzén .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.