WERNER SÖDERIIJELM 
69 
att »med vänligt framsträckt bröst mottaga pilen frân nödvändighetens milda bâge» , men själfva Ordens formulering vittnar liksom heia dikten om den i filosofisk kamp vunna resignationen . Hos Runeberg är enheten med alla lifvets lagar instinkt — han kände sig höra tili världen som ett växande träd , som behöfver bade sol och regn under sin tillmätta lefnadstid , och hans öfverlägsna förmäga af lycklig inpassning i alla förhällanden har gifvit hans väsen dess enastáende helhet . 
Den andra faktorn vid bildandet af hans konst - närsegendomlighet var antiken eller rättare en ringa del af den hellenska antiken , med hvilken hans själ under grundliga studier af de gamia aukto - rerna införlifvade sig i tacksam känsla af blodsband . Det är den sida af antiken , som framför allt speglar sig hos en diktare som Sofokles , det destillat af grekisk anda , hvilket vi beteckna med »sofrosyne» , som i konst är respekt för form och verklighet , mâttfullhet och klarhet , som i lifvet är vis glädje och vis fattning , som i sinnesriktningen är den välorganiserade människans naturliga rättskänsla och ädelmod . Äfven för Runebergs tid och dess romantiskt förskönade antik var detta blott en sida , och oss , som mer och mer skymta ett Hellas med mörkare skuggor och mer lidelsefulla drag , före - faller denna bild än mer abstrakt . Men Runeberg tog det , som passade harmonien inom honom själf , och lägger man härtill hans kärlek tili den mâleriskt beskrifvande antika dikten , skildrande hvardag och hvardagsbestyr tröget och dock genom ett morgon - ljus , som gaf det gamia och vanda ett skimmer af
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.