68 
NORDISK LITTERATUR 
öfverraskningar . Men belysningen är här fullare , allsidigare än i nâgot annat arbete . Tydligare än nâgonsin ser man i denna skildring , hvilka fâ och föga sammansatta faktorer , som bildat skaldens andliga jag och bestämt hans diktkonst . Det med - födda temperamentet var naturligtvis hans som allas primus motor — hans medfödda anläggning , den mest klara och friska , man kan hitta hos nâgon genialisk diktare , med sin oändligt fina jämvikt mellan lynne och förmögenheter totalt jäfvande alla moderna âsikter om geniets hophörighet med sjuka nerver och patologien . 1 detta hänseende , i sin lyckonatur , sin poetiska instinkt , sin harmoni och sitt klara solsinne erinrar han en smula — synes det mig — om danskarnas nationaldiktare , Oehlen - schläger , som han är underlägsen i frâga om frodig fantasi , men öfverlägsen i karaktär , konstsinne och aldrig svikande proportionsmedvetande . Har berg nâgonsin haft en »Sturm - und Drang - tid ? » »Svartsjukans nätter» , denna gâtfulla dikt , hvilkens genesis icke heller Söderhjelm lyckats förklara och som kanske intet annat är , sä sällsamt det kan lata om en bottenärlig natur som Runeberg , än ett skrif - bordsverk , stâr som ett ensamt vittnesbörd därom . Hur förunderligt ljusa och stämda i dur förefalla icke annars Runebergs allra fiesta dikter , äfven de , ungdomsmelankolien vidrört med sitt vingslag . 1 en af de dystraste talas om »stoftets milda lagar , att blomma och dö» . Att människan blommar och vissnar som gräsen har ju eljes sedan predikarens dagar varit en bild af stoftets hârda lagar . Schiller talar visserligen ocksâ pâ ett berömdt ställe om
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.