BERTE ! , GRIPENBERG
33
den andliga omkretsen för en typisk diktens sualist , uteslutande upptagen af njutningsmänniskans fröjder och sorger , men hos hvilken allt , äfven där symbolerna förefalla slitna och idéerna af föga djupsinne , föryngras och lefvandegöres af ett ungt blods tändande och tindrande fiamma .
Det finns , sä vidt jag kan märka , intet spâr af nâgot nationeilt finskt i Qripenbergs verser . Hans ämnessfär är kosmopolitisk , ett sinneshett och skön - hetskärt storstadsbarns , hans sprâk af oförvitligt klingande svenskhet . Jag vet ingen finsk poesi , som sâ fullständigt och organiskt pâ alla punkter sammanhänger med den svenska diktens sista tioner utan att i ett enda uttryck lâta främmande eller differentieradt . Det verkar sâsom en ren till - fällighet , att det stàr Helsingfors och icke holm pâ dessa böckers titelblad , och alla vänner af svensk diktkonst böra läsa dessa strofer , hvilkas rytm har dansstegets smidighet och lust , och hvilkas sprâk blommar sä färgrikt och yppigt .
Jag har nyss skrifvit , att Gripenbergs vers noga ansluta sig tili den svenska diktens sista traditioner , och menade därmed Carl Snoilskys och 1890 - talets poetiska konst . I detta hänseende skiljer sig üri - penberg frân vara egna yngsta diktare . De äro gäma formella försökare , förnyare , som trefva efter en förändrad teknik , som leta och ej sallan ocksá finna öfverraskande tongângar och ackord . De ástadkomma nya kombinationer , använda med för - kärlek en mer eller mindre »fri vers» och försätta äfven kända metriska bilder i okänd rörelse , liksom i en dallring , mângen gâng nyckfull och tröttsam ,
3 . — Levertin , Nordiste litteratur .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.