BERTEL GRIPENBERG .
I .
DIKTER . VIDA VÄGAR .
Bland de unga poeter , som i detta nu dikta pâ svenska , finnas âtskilliga med finare anläggning bâde som temperament och utöfvande konstnärer än Bertel Gripenberg , men knappast nâgon är i den grad ett diktande blod , knappast nâgon har sä mycken naturlig kolorit och sä mycken medfödd fart . Den nya diktsamling , »Vida vägar» , han i dessa dagar utgifvit , bestyrker ännu en gâng detta , utan att eljes vara förstlingscykeln öfverlägsen . Det starkaste Gripenberg ästadkommit finns ännu bland de purprade och ungdomsyra sángerna i hans första bok , men dessa nya »Vida vägar» äro det oaktadt ingalunda gângna förgäfves . Den unge poeten har här visat sig känna andra stigar än de doftheta gângarna i Semiramis' trädgärdar . I den första lingen öfverröstades allt annat af ett rusigt blods vilda musik . I de nya verserna är temperaturen ett par grader svalare — poetens af sinnesruset först alldeles bländade ungdom hinner här ocksâ se , ja , till och med tänka en smula . Tillhopa gifva de bâda diktsamlingarna ovanligt stärkt och frankt

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.