30
NORDISK LITTERATUR
för honom , men Tegengren har intet af dennes kärn - fulla humor ; han är en tungsint elegiker , till hvilken kvällen och ödsligheten , solnedgângen och nattens slocknande ljus tala innerligast och varmast . Det är ofta en smältande violoncellklang öfver hans dikter , en svârmodig , längtansfylld musik ur mörkret .
Minst originell är han säkert som metafysisk sângare och undrare . Har man icke hittat nâgot mer att säga om »Mysterium vitse» än de utslitna deklamationer om »hvarför» och »därför» , som Tegengren rör sig med , kan man gärna lata bli att spela mysteriepräst . Nej , denne skalds rätta specialitet är naturbilder och naturdrömmerier , ett vekt och innerligt sinnes visor . Nâgra af dessa i slutet af hans »Nya dikter» äro säkert det vack - raste han skrifvit , af en rörande melodisk skönhet . Hvem skrifver för ögonblicket i Skandinavien strofer af sä psalmlikt äkta trängtan och fromhet som föl - jande ?
Soranar jag in med blicken fast pA . stjärnornas stràlande skara , drömmer jag stundom , min själ är gast hos Gud i bans himlar klara .
Evige Gud , hos dig ¡ir biist för sorgsna sjiilar att vara .
Mildt ¡ir ditt öga och djupt dess sken , famnar i kiirlek världen .
Trott är min själ . I din famn sä len lyft den , o Gud , och b»r den !
Lyft den till dig , oeh süf den sen stilla till ro piV farden .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.