JAKOB TEGENGREN .
NY A DIKTER .
Jakob Tegengren hör till de tonfyllda sinnena , genom hvilka diktens flöde sällan upphör att rinna . När man läser hans vers , känner man , hur lätt och otvunget de format sig . Men denna lätthet , denna sinnets böjlighet , denna musikaliskt skälf - vande resonans hafva nog ocksâ gjort , att Tegen - grens diktning ej sällan saknar fullständig personlig genomarbetning , och att átskilliga af hans poem icke bära prägein af inre nödvändighet . Hans före - gâende verser hafva mycket rört sig om drömlif — liksom han är mer musiker än de andra är han ocksâ rikare inbillningsmänniska med djupare kolo - ristiska tillgângar . Men hans tidigare samlingar röjde ibland stark pâverkan af äldre förebilder . 1 dessa »Nya dikter» har hans sängmö ingátt ett när - mare förbund med finsk bygd och väsen . För att fästa sin sang ännu starkare vid mark och torfva , har han i denna diktsamling skildrat den finska ödetrakten och det finska Iandskapet med en nästan provinsiell och etnografisk sanning . Karlfeldts föredöme liar här kanske icke varit utan betydelse

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.