28
NORDISK LITTERATUR
omöjlig jämförelse mellan en utvecklad , fin ocK medveten konstnär och en natursângare , hvilkens genius nâgon gâng skänker honom förvänande lyck - liga ingifvelser , som jag satter dessa socialistiska strofer vid sidan af Mornes arbetardikter . Det är för att visa , hur mycket bredare , sundare och mänskligare arbetaresonen själf behandlar sitt tema , än kulturskalden . Det finns i Gabrielssons dikter mânga hetsiga , ja , râa angrepp pâ de burgna sam - hällslagren , men det finns där ocksâ mycket annat : känsla för den egna klassens brister och behof af uppfostran , vördnad för bildning och bok , nâgot af den trygga värdighet , som hvarje fylld lifsmission , den vare än sä anspräkslös , kan meddela , och det talas i dem icke blott om slafarbetets förbannelse , men arbetets hälsa och munterhet genljuda , äfven de , i omkväden och refränger . Det är eget a^t se , att kulturskalden af alltsammans endast fâtt fram klasskillnadens och klasshatets skematiska och för - bittrade antites .
Bättre än dessa programdikter äro Mörnes rent lyriska sänger och landskapsakvareller . Han malar finsk natur med klara , friska färger , och det är käckt , ungt blod i hans smä erotiska bekännelser . Formen är just i dessa korta , poetiska dagboks - blad af en fast och lödig själfständighet .
1 januari 1904 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.