NORDEN 1902 
243 
i den poetiska , och som därför bör vara intressant för den stora allmänheten att lära känna som forskare och personlighet . Pâ samma vis har konsthistorikern Andreas Aubert valt en af den norska konstens allra mest nationella gestalter , Gerhard Munthe , och i en förträfflig uppsats skildrat denne originelle mâlare och väfkonstnär , en af de starkaste och mest mâlmedvetna dekoratörer , som finns i den moderna tideii , och som gifvit själfva den urnorska bondkonsten en ny uppstândelse . Arne Garborg skrifver om »folkmälet» , Gina Krogh om »den norske kvinden» , P . Voss om ungdomen och skolväsendet i Norge . Man ser hur centrait allt detta är , och i den riktning , som den norska afdelningen pekar , synes mig redaktionen i det heia — fast utan pedanteri — böra ledas i kom - mande ârgângar . 
Den danska parten bestâr egentligen af endast tvenne bidrag — men de äro ocksâ af Georg Brandes och Harald Höffding . Brandes har skrifvit om Henrik Ibsen i Frankrike , skrifvit med sin vanliga , men för öfrigt sä ovanliga elegans . Den lilla Studien är egentligen en liten skiss öfver fransk smak , och med rätta pâpekar Brandes den enhet - lighet , som hvilar öfver all fransk kultur och som med sin starka nationalitetsstämpel särskildt präglat förra ärhundradets franska diktning . Men säkert öfverdrifver Brandes dock denna Iitteraturs obe - rördhet af utländska förebilder . När han skrifver , att »symbolisterna uppfunnit sina lärdomar själfva» , förundras man öfver att icke finna en parentes till förmän för en utländsk poet , hvilkens inflytande
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.