242 
NORDISK LITTERATUR 
Publikation , som bör leta sig väg tili alla hem , där man är intresserad af detta första försök tili en andlig mobilisering af samtliga nordiska krafter . Och utgifvarnas blick har gàtt vidt , det märker man icke minst därpä , att de vändt sig tili alla , som producera och tära af nordisk kultur ända tili skan - dinaverna i Amerika . Det är rätt sä , och man är tacksam , att programmet för den nordiska ârsboken fâtt denna framtidslofvande bredd . 
Ett studium af den vackra , i förhällande tili utstyrsel och omfâng anmärkningsvärdt billiga voly - men visar bäst , att man velat allvarligt , om ocksâ här och där realiteten icke alltid motsvarat uppsâtet . Svagasi i boken är onekligen den rent skönlitterära delen — och alldeles för litet representativ för att stâ som ett uttryck af den poetiska konsten i länder , som alla tre för ögonblicket äga sä utomordentligt framstàende och fina skaldebegâfningar . Det är fràga om det icke rent af vore bättre att alldeles utesluta ren vitterhet ur en publikation som denna , af hvilken man snarare önskar kritisk och social orientering . Den vetenskapliga och essayistiska afdelningen af »Norden» är sä mycket bättre och rymmer fiera utmärkta bidrag . Om man särskildt är hâgad att framhäfva de norska , beror det pâ deras sä klokt valda ämnen , hvilka konsekvent hâlla sig tili viktiga norska företeelser och sâlunda gifva ett verkligt genomsnitt ur ñutida norsk kultur . Sprâkmannen Moltke Moe skrifver sä om Norges mest geniale nu lefvande vetenskapsman , Sophus Bugge , hvilkens namn i den vetenskapliga världen har en klang motsvarande Ibsens och Björnsons
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.