NORDEN 1902 
241 
En stor , utomordentligt rik , fredlig uppblomstring , som samtidigt kommit de trenne folken till del och inför Europa lâtit dem stâ som bärare af en , trots alla skillnader , likväl befryndad civilisation och därigenom ocksâ som en naturligt hophörande grupp , har gjort sitt tili . Om ocksâ de bittra erfaren - heterna frân vára föräldrars dagar och señare tiders öfverord inom Unionspolitiken ännu alltjämt âstad - komma en viss reservation i hâllningen , finns det väl dock jngen med verklig blick för de tre ländernas läge och förhällande och verklig kärlek tili de tre folkens lynne och bildning , som icke ser , att de inbördes hafva längt mer inre gemensamhet än mânga federativi hopslutna stater , och som icke af framtiden hoppas en ständigt djupare och inner - ligare sammanslutning . 
Ett väsentligt verktyg för de sista ârens sträf - vanden i denna riktning har den nybildade nordiska förening varit , hvilken bland annat lâtit begâfvade och vältaliga föreläsare fara som andliga sändebud mellan rikena , och det är ocksâ pâ denna förenings initiativ , som det nya skandinaviska organet , den» , utkommit . Ett mer systematiskt försök att skapa en ârsbok för den gemensamma nordiska bildningen har sannolikt aldrig gjorts . Tre redak - törer hafva samarbetat , O . Thyregod ( Danmark ) , Halvdan Koht ( Norge ) och Odal Ottelin ( Sverige ) , och tvâ stora förlag , hvilkas verksamhet omspänna Stockholm , Helsingfors , Köpenhamn och Kristiania 
— aktiebolaget L j u s och DetnordiskeForlag 
— âtagit sig den materiella skötseln . Resultatet är ocksâ en i mânga afseenden god och gedigen 
16 . — Lever tin , Nordisk litteratur .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.