240 
NORDISK LITTERATUR 
norden 1902 . 
Under ofvanstâende íitel liar ett nytt företag sett dagen , . som förtjänar den lifligaste anslutning frân hela norden , liksom det är ett försök att gifva det samfällda nordiska kulturarbetet ett gemen - samt organ . Skandinavistiska tidskrifter och publika - tioner , soin sökt samla de nordiska ländernas andliga krafter ¡nom en ram och bidraga till solida ritets - känslan inom de tre folkens bildningslif , har det funnits âtskilliga af , allt sedan Frederik Sneedorff 1792 i det . nordiska sällskapet i London höll sitt ryktbara tal om nödvändigheten för de nordiska rikena att ingâ ett politiskt förbund för att mòta farorna frân Ryssland , och den energiske svär - maren Jens Kragh Höst med sin tidskrift Nordia för första gangen sökte gifva denna enhetstanke en litterär . verklighet . Tiderna hafva skiftat , och allbekant är , hur de skandinavistiska idéerna under det gângna seklet stigit och fallit . Efter läng ebb hafva dessa tankar under de sista decennierna âter flödat rikt fram och känslan af samhörighet har âter vuxit sig stark , jcke minst inför bistra och farliga tiders hotande nödtväng , men ocksâ genom en , trots allt , klarare visshet om släktskap och blodsband .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.