Full text: (15)

POUL LEVIN 
237 
»Romantiken i Frankrike» , som dock blott lämnar en ungdomsbyst af skalden . Det fanns sâlunda god plats för en allsidig , bred redogörelse för Hugos lifsvärf — och det är denna välbehöfliga bok , som Poul Levin , förut känd för ett par goda estetiska studier , nu publicerat . Hans framställning af Victor Hugo är ursprungligen hállen som föreläsningar vid Köpenhamns universitet och nu utkommen till festgâfva och erinran vid skaldens jubileum . Det är ocksá att hoppas , att den fint och vackert skrifna skildringen fár mänga vänner . Hugo hör tili de författare , som en oinvigd germansk läsare knappast tränger riktigt in i utan kritiska fingervisningar . 
Poul Levin intar i sin framställning af Hugo en mycket bestämd metodisk position . H . an tillhör de kritici , för hvilka verket har längt större intresse än människan , och han opponerar mängenstädes i sin bok mot den moderna psykologien , som i sin ifver att nä fram tili det mänskliga , tili själfva diktens jordmân i den diktandes själ och hjärta , icke ryggar tillbaka för nágon sorts indiskretion . Själf undviker han konsekvent alla anekdotiska drag ur sin hjältes privatlif . Det är lätt förklarligt , att en finkänslig älskare af dikt och konst kan komma tili denna stàndpunkt inför det myckna tvetydiga , som under mask af psykologisk undersökning blott döljer skandalhungerns böjelse att se stora män i hvardagens smâ dilemmor och fá nöjet att betrakta ocksâ de öfverlägsna andarna med felstegens och svagheternas jämlikhet . Hvem ser icke faran vid detta inträngande pâ det privata och personliga omrädet ? Men det blir ändock alltid en frâga ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.