l'dUL LEVIN
235
POUL LEVIN .
VICTOR HUGO .
Det är med verklig glädje man pâ hundra - ârsdagen af Victor Hugos iödelse hänvisar den nordiske läsaren , som vili hafva en öfverblick öfver den store skaldens växlingsrika lif och oer - hörda lifsverk , tili ett nytt och förträffligt arbete . Just tili minnesdagen har utkommit sluthäftet af den utan frâga mest sakrika och förstäende grafi öfver Hugo , som finnes pà nordiskt tungomäl , och den teckning , den unge danske litteratur - historikern Poul Levin utgifvit öfver förra ârhun - dradets störste franske diktare , intager en heders - plats inom Hugo - litteraturen i det heia . Sä under - ligt det kan lâta , finnes det nämligen icke pâ skaldens eget sprâk nâgon genomförd framställning , som lâter läsaren följa bâde Hugos lefnadsöden och hans litterära verksamhet . Som mângen annan stor - mäktig potentat , har Hugo försökt att själf inspirera sin egen historia och för säkerhets skull sökt sig en historiker i — - sin hustru . »Victor Hugo , skildrad af ett vittne tili hans lif» , som hennes bok heter , har tjänat tili grundval för ätskilliga señare lefnads -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.