Full text: Nordisk litteratur (15)

18 
NORDISK LITTERATUR 
skenhelighet är tili hälften själfbedrägeri och tili hälften uttryck för en stärkt sensuell naturs lust att lefva i sinnesrörelser och härska genom känslorus . Figuren är med ett ord uppfattad ungefär sä som den sâgs , dà läseriet först började blifva en makt i Sverige , t . ex . hos fru Carlen , den , inom parentes sagdt , nog bredast och fylligast begâfvade af 1800 - talets äldre berättarinnor . Det är detta , som jag kallat det litet »gamia» draget i Lybecks sista bok , och det öfverraskar nägot en svensk läsare att finna en gestalt af sà simpel beskaffenhet i beröring med den högre bildningens kvinnor och ägande herra - välde öfver deras sinnen . Men det är pâ samma gäng nägot modigt i att framställa typen i dess mest elementära form och att utan mellantoner , i hela dess tillspetsning , skildra striden mellan den fria klarheten och den religiosa hysterien . 
»Den starkare» berättar , hur en redan icke mera ung man , Robert Viding , genom en till kolportör nedsjunken teologisk student — hans egen f . d . studiekamrat Kurt Hedelius — beröfvas de tvâ män - niskor , han älskat högst : sin mor , som lius röfvar ifrân honom , dà hon ligger pâ döds - bädden och , öfvermannad af dödsfruktan och kolpor - törens hetsande ord , sviker den frihetens världs - âskâdning , som varit bandet mellan mor 0e'1 Son , och sin fästmö , som Hedelius samtidigt lockar bort , en ung flicka , fràn barndomen disponerad för sjuklig religiös öfverspändhet . Hela historien försiggär inom fâ dagar — ramen är den enklast möjliga . Viding kallas genom telegram till moderns dödsläger , reser dit med sin trolofvade , och i hans
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.