170
NORDISK LITTERATUR
de gamia italienska bilderna af madonnan med barn et .
De manliga gestalterna äro mindre intresse - väckande . och det är ej utan , att man ibland finner dessa Köpenhamnsherrar för smâ för att syssel - sätta en man som Edv . Brandes , och i stallet för deras sä objektivt säkert âtergifna , men sâ ofta likgiltiga ord och tankar önskade höra författarens egen röst , hans eget gnistrande förständ , genom - trängande , hvassa kvickhet och lika vidsträckta som djupa bildning . Men allt i allt är hans sista roman i sin slutna konst och sin hàrda bitterhet ett märkligt och imponerande verk .
28 mars 1898 .
II .
holberg og hans scene .
Edvard Brandes har haft den goda idén att i en volym sammanföra de uppsatser och artiklar han skrifvit om Holberg — och denna samling har blifvit en stor bok , full af sakrikedom och fint urskiljande kritik . buren framför allt frân början till slut af ett aldrig tröttnande intresse , en aldrig svalnande beundran för Erasmus' och Jeppes ut - omordentlige författare . Brorslotten af bokens innehâll utgöres af smâ tidningsrecensioner . skrifna med anledning af Holbergsuppföranden ; och sâlunda ofta väl speciella för den . som icke är inné i Köpen - hamnskt teaterlif . Och dock hafva dessa smâ anmälningar . mângen gâng säkerligen författade

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.