162
NORDISIC LITTERATUR
EDVARD BRANDES .
I .
LYKKENS BL / ENDV^ERK .
Edvard Brandes' nyss utkomna berättelse , »Lykkens Blœndvœrk» , bringar för minnet heia hans sä skiftande och dock sä ensartade Produktion . Svârligen skall man finna en själ sä intellektuellt mängsidig och dock sä ständigt densamma som hans . Studier öfver indisk fornvärld och modern dagskritik , skädespel med ämnen frän nordisk sago - tid , arabisk hjälteälder och ñutida lif i dess yttersta brustenhet och nervositet , politik och berättelser , allt visar samma öppna öga , men ocksä samma skarpa och härda blick , företer bilden af samma ande i alla olika , beundransvärdt väl bemästrade sträfvanden , städse buren af samma lidelsefullhet , af samma konsekventa lifsâskâdning och —samma , ibland tränga , antipatier . En klinga frän Toledo , sä smidig och ändock sä oböjlig , är den tanke , som dikterat dessa verk i ett spräk , alltid det ocksä det - samma , trots ämnenas brokiga karaktär , ett spräk , hvars väsen är knapp skärpa och en stickande grä

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.