BREVE FRA J . P . JACOBSEN 161
hvardagliga verkligheter . Ligger det däri en lära . en vemodslära , om att ej ens inbillningens utvalda kunna reda sig utan jordens vanliga bränsle ? Eller är det sà . att människan alltid skall sträcka armarna efter det hon icke äger , och tro saligheten skimra och grönska i de trakter hon ej bebor ? Det är icke godt att svara pâ de spörsmälen , men för oss andra , ât hvilka skalden gifvit sina utomordentliga arbeten med deras hemlighetsfulla musik , förefaller det , som han gjort det enda rätta , när han tillbytte sig drömmarnas förstfödslorätt mot jordelyckans banala ärtvälling , och medan vi läsa »Niels Lyhnes» och »Marie Grubbes» melodiska sidor , säga vi oss själfva att han , som Maria , valde den basta delen .
13 maj 1800 .
U . —
Lever tin , Nordisk littcratnr .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.