160
NORDISK LITTERATVR
skrud , ligger icke just i den sammansättningen den Jacobsenska diktens herravälde ?
Edvard Brandes har beledsagat dessa honom en gâng tillskrifna bref med en i mánga punkter rnycket vacker inledning , en väns kärleksfulla efter - mäle öfver en bortgángen vän . Och med rätta fram - häfver han i sin karaktäristik af Jacobsen ordet dröm som det centrala . Till drömmare var han född , och hans sjukdom och ensamhet hänvisade honom sedermera allt mer och mér till dess tröste - medel — farligt och uppslukande , som blott en enslig och i ensamhetens skugga närd passion är . För alla dylika naturer , förhäxade af den inre visionens makt och förvillade i inbillningsrikets ängder , blir fantasibilden af en realitet , starkare än verkligheten . Sâ fà hvardagliga byggnader och trakter en förhöjd och dock overklig realitet i somliga öfverraskande belysningar . i ljusa vár - morgnar eller mânlysta septembernätter . samt för dessa drömmare är ocksâ dyrkan af ordet , som skall gifva den inre bilden kroppslighet och för anden uppenbara den med hallucinationens färgkraft . Man jämföre Jacobsens arbeten med opiumätaren de Quinceys , och man skall känna den inre likheten . Samma lieta kolorit och samma . eteriska längtan , samma sprâkliga härlighet och mystik !
Men denne sjukling blef dock icke tillfredställd af att vara allsmäktig suverän i drömmarnas kunga - rike , han törstade i hemlighet efter lifvets erfaren - heter och frân sina fantasislotts härligheter ser han mer än en gang med längtan pâ ganska enkla och

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.