fiftEVÈ FRA j . P . JACOBSEN 
15 ? 
diktarplaner i oändlighet , men ger sig god tid . Af plantlifvet , som han sâ noga studerai , har han lärt den stilla men ständiga växtens hemlighet . och sä är han för yttervärlden en dagdrifvare . »Jag är det berömda lata djur Ai - Ai , som behöfver tvâ âr för att klättra upp tili toppen af ett träd , och som , när det nâtt sâ högt , släpper taget och faller ned igen , » skrifver han skämtsamt . men i tysthet formar och bildar lians tanke en ny diktning . och hans första berättelse , »Mogeiis» , är en af de uvertyrer , som anslâ en liei operas mânga motiv . Men efter sjuk - domen försvinner mer och mer ur de Jacobsen - ska brefven denna känsla af segerviss säkerhet och af oändliga perspektiv . Den personliga synranden blir för den sjuke enstöringen allt trängre , och hans poetvärf förvandlas frân en glad mission till en smärtsam kult . Den isolering och händelselöshet , som mer och mer präglade hans tillvaro , afskuro hans utveckling och drefvo hans andliga energi öfver i den rent formalistiska kraftansträngningen . och fantasivisionens glöd och stilens skärpa mäste ersätta den allt svagare strömmen af det upplefdas blod - flöde . Aren gá , och Jacobsen för sin lungsot och sina ofullbordade arbeten mellan den eviga staden och det stilla fädernehemmet i Thisted . Den inre vissheten om , att hans Produktion blott kan blifva ett mer eller mindre stört fragment af hvad han en gâng ämnat , kan icke längre döljas , dà han ser , hur han blott formar arbeta »mellan slagen» , i sjukdomens pauser , och hur sidorna af hans verk taga mânader och âter mânader af ett för hvar ârstid försvagadt Hf - Lynnet , som gick i dur frân
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.