HOLGER DRACHMANN
143
dagar och som han ännu i en blandning af heiig afsky och extravagant lockeise tänkes af kälk - borgaren . skalden af Guds näde och syndande pâ Ouds näde , oresonlig , förnämt vilsekommen och omöjlig i en platt värld , drömmande i bild , lefvande i sâng , Guds fred—yxskaft i frâga om vanlig logik och sammanhang , ett poetiskt perpetuum mobile , spelande för alla vindar .
Andra hjärtan äldras och blifva gamia . Det vili icke precis alltid säga , att de kallna och känna mindre med âren . Tvärtom , urverkets gâng kan ej sallan blifva hárdare . väldsammare , känslan växa i häftighet och passion , men själfva tempot , i hvil - ket de äldre árens melodier spela , är icke desto mindre mer stilla och bestämdt . Och tankarna äldras äfven de , mista , ocksâ när det händer att skärpan och intensiteten stegras med âren , ungdomens oro , rörlighet , eviga stämningspulsering af ebb och flod , lifsyra och vemod . Men här är en , som aldrig tycks komma att riktigt trampa ut barnskorna , en läng yngling med grâtt här , som deklamerar sig själf het som en tjuguâring , svärmar , längtar , vred - gas och tjusar som en sâdan , vältalig mer än veder - häftig , uppbrusande snarare än uthâllig . Stämnings - tjänare , ögonblicksslaf , nämn honom hvad du vili , men i själfva den stunden du mäste rycka pâ axlarna ât hans mänga stora ord och ungdomliga utbrott , känner du en lönlig afund , en hemlig beundran för oförbränneligheten , det eviga vârsvallet hos denne diktare , hvilkens grânade lockar verka som ett koketteri , och hvilken sâsom lyrikens Flygande Holländare evigt far genom stormbrus och saltskum

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.