142
NORDISK LITTERATUR
HOLGER DRACHMANN .
DEN HELLIGE ILD .
Det är fiera är sedan jag Iäste nâgon bok af Holger Drachmann ; kanske det är därför som hans sista , »Den hellige Ild» , trots alla barnsligheter och öfverord gripit mig sä stärkt . Min Gud , hvilken poet ! Poet i alla väder och àldrar , hur han stär och gär , hvad han talar om och tar sig för ! Poet när han älskar och dyrkar , svärmande som en provençalsk slottsfrus trubadur eller äfventyrs - gladt och vemodsblidt som en förälskad farande riddare , och poet när han rider till strid mot filister - väsen , skenlif och hyckleri , som en S : t Georg mot draken . svängande sin klinga i lüften , lyckligt omed - veten om hur mycket mer det blixtrar än dödar , detta paraderande svärd . hvilket icke sä sällan före - faller draget ur salig Tinnerholms skida . Hvilken poet med sitt brösts ständigt klingande sângbotten , sina rytmers oförgängliga välljud , sitt öfverflöd pâ strofer , livilka onekligen pâ längt när icke alltid innehâlla nâgot egentligt , men som alltid äro vin - gade och sköna . Hvilken skald ! Nej »skalden» själf , sâdan han typiskt uppfattades i romantikens

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.