138 
NORDISK LITTERATUR 
den gamia tiden , den lärde teologen och kyrko - herden i Randlev »magister artium» Sextus mann . Sâsom burlesk skildring af en historisk figur är denne gamie präst ypperlig . Det är kyrko - herden pâ landet sâdan 1600 - talet utbildade typen — patriarkalisk , latintalande och bokstafstrogen , ortodox af osviklig pietet mot augsburgiska be - kännelsen , lifskär pâ lutherskt drastiskt och rätt - framt vis , men sträng tillika , gärna svängande tuk - tens ris , och det ingalunda blott i bildlig bemär - kelse , men ocksâ lekamligen . Sâdan är Sextus mann . hvilkens romantiska fjärde giftermâl med en omvänd papistisk Magdalena berättas i »Gamie Billeder» . Prästen har förut varit gift , först pâ äkta gammalteologiskt vis med den âldriga änkan tili sin företrädare i ämbetet , Henrik Mortensen , och därpä med tvâ unga sockenbarn . Sina predikningar skrifver kyrkoherde Masmann , omgifven af dog - matiska luntor pâ benhârdt latin , och han dispo - nerar dem med mânga »divisionibus et subdivi - sionibus A , a , a , B , b , b» , under hvilkas fyllande han ser Oud fader för sig som en allsmäktig intendent med tredubbel pipkrage om halsen , ett väldigt skägg kring mun och haka , sittande pâ en sky och utdelande örfilar till höger och vänster : till synkretister och pietister . socinianer och uni - tarier . 
Hur förträfflig som historisk teckning denna gestalt är , kan man lätt öfvertyga sig om genom att t . ex . läsa den utmärkte kulturhistorikern Troels Lunds skildringar frân 1600 - talet . Men Schandorph har fyllt ut figuren med en robust komik af frodig
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.