6 
SVENSK LITTERATUR 
hög grad värdefulla bidrag tili Rydbergs egen ut - vecklingshistoria . 
Men hur växlande dessa »Varia» frân ett halft sekel äro , meddela de ändock ett intryck af djup och fast enhet . Personligheten , som talar i alla dessa skiftande frâgot och vetenskaper , är i stört sedt ständigt densamma . Stämman hade nog i de yngre àren längt mer lidelsefulla och vâldsamma tonfali , orden voro vida tivassare , smaken för offensiven större än sedermera , dà Rydberg utan saknad afstod frân »krigarens rätt att sâra och döda» , och en orubbad mildhetens öfverlägsenhet präglade allt hans uppträdande . Men i gründen är denna förändring blott en gradskillnad . Äfven den unge Rydberg hade i sitt väsen en pietetsfull karaktärs varsamhet , och pà botten är han 1850 och 1890 samma grubblande , men ocksâ samma fasta och lugna Faustnatur . Trots sitt sanningssökandes omut - liga rätträdighet blef han aldrig en förbrännare . Hans metafysiska âtrâ var ingen feber och ingen fanatism , men en klar och sannfärdig människas jämna , dagliga behof af frisk , ren luft , och hur allvarlig studievakan var i hans arbetsrum , aldrig fick den denna dystra stämning af envig pâ lif och död , som vi känna ur andra af de stora tviflarnas och de stora tankebyggarnas historia . När jag tänker mig honom bland sina böcker , kommer alltid för min inbillning Rembrandts studerande kyrkofäder . Se pâ hans läsande Anastasius i vârt museum ! Hvilken fläkt af fridfull upphöjdhet är icke öfver den garnies fruktbara och milda tion — en öfverjordisk clairobscur faller af sig själf
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.