Full text: (14)

HENRIK SCHÜCK 
45 
dels ett par smâ tidsbilder , kulturhistoriska minia - tyrer , som pà sin lilla begränsade yta samla en mängd karaktäristiska drag af gângna seklers lynnen och tänkesätt , dels ett par rent litterärhistoriskt upplysande smâskisser . Till den första gruppen hör t . ex . den roliga skildringen af »En disputation pâ 1600 - talet» , med sin bjärta belysning af det gamia uppsaliensiska universitetslifvets skuggsidor , den lärda och konsistoriella afundsjukan , professo - rernas intrigmakeri och forskningens bundenhet , allt samlande sig kring den store Rudbeckius' in - tressanta men ofördragsamma personlighet . 
Till den andra afdelningen hör den för alla vanner af Kellgrens sânggudinna sä fängslande lilla Studien öfver skaldens första opera »Proserpina» , hvilken aldrig kom tili uppförande , ehuru den före - ligger i manuskript i tvenne formningar , den andra utarbetad för Kraus' musik . Säkerligen skattar Schück Kellgrens begâfning som operalibrettist för lägt . Hvem — icke blott af hans samtid , men öfver - hufvud taget inom svensk poesi — har skapat opera - texter af sàdan fulländning och klassicitet , som »Gustaf Vasas» och »Gustaf Adolf och Ebba Brahes» diktare ? Lät vara , att det är pâ Gustaf III : s , plan - läggarens , konto , som det dramatiska lifvet i dessa stycken , och ej sällan äfven själfva diktionens valda , stâtliga klang mäste skrifvas , det líelas rytmik , ver - sens klarhet och smidighet blir dock Kellgrens för - tjänst . Hur djupt han fattade operatextens lif och teknik , bevisa fiera uttalanden af honom , och en verkligt musikalisk , nästan Mozartsaktig flykt bär flerstädes hans operors duetter och ensembler . Hör
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.