34 
SVENSK LITTERATUR 
afslöjande ironi , lätta och säkra hand prägla hans stil , som med skäl prisats som mönstergill . Ty mönstergill är den , om man af historikern allenasi fordrar den allsidiga och klarsynta berättarens konst med jämn och lugn fördelning af ljus och dagrar och ett elegant , genomskinligt föredrag , som lâter häfdens alla hopspelta motiv komma tili sin rätt . Men âskâdlighet , passion och egendomlighet saknar denna stil . Intrycket af , att författaren sett de figurer , om hvilka han talar , för sin inre syn och vid skrifbordets ensamhet hört deras olika stämmor , meddelar icke Elof Tegnérs prosa . Detta be - rodde nog bâde pâ lynne och grundsats . Armfelts historiker älskade näppeligen hvarken en memoar - författare som Saint - Simon eller en häfdatecknare som Michelet . Den öfverlägset klara och rätt - färdiga utredningen , den flytande berättargäfvan voro hans och alla skrifvande världsmäns företräden , och hans »Armfeit» — den svenska litteraturens utan frâga yppersta lefnadsteckning — är ett beundrans - värdt prof pâ hans utomordentliga förmäga som historisk förtäljare . 
Samma typ frammanar än en gàng denna sista samling af historiska bilder »frän farfarsfars och farfars tid» . Det är själfklart , att en efterskörd , som denna bok , mäste innehâlla blandsäd af olik - artad beskaffenhet . Ehuru här knappast ingâr en enda liten uppsats , som icke Elof Tegnérs kärleks - fulla framställning och vida , humana världsupp - fattning gifva värde och behag , hafva dock fiera af uppsatserna mindre intresse . Det gäller fram - för allt de »Lundensisk'a interiörerna» , hvilka allt
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.