KARL WARBURG 
31 
synta och uppriktiga ögonblick har han själf erkänt det . Han brukade dà anfora det gamia klassiska romarordet om lyran : »omnis in hoc sum» . Men det enda , som är verkligen intressant och betydelse - fullt i frâga om en skald är hans poesi och de psykologiska omständigheter , ur hvilka den spirat . En fullkomligt sekundär roll spela här uppgifter om yttre förhällanden af annat slag . I alldeles sär - skild grad gäller detta om en ren lyriker : alltsâ om Snoilsky . Det , som rörande en litterär typ af hans art först och sist kräfves af porträttören , är att träffa den inre likheten , att följa diktarens växt , lefva sig in i hans själs - och stämningslif , att lysera hàns diktning och framhäfva dess särdrag , med ett ord ett konstnärligt assimileringsarbete , som är Warburg främmande . Det lämnas i denna bok utan frâga mânga och synnerligen värdefulla upp - lysningar ocksâ om poeten Snoilsky . Först och främst är heia kronologien för hans litterära alstring här omsorgsfullt utredd . Fiera gânger har ocksâ tecknaren fint insatt hans dikt i tidssammanhanget , och särskildt erkännande förtjänar den lilla utrednin - gen af hans poesis ställning tili svenska historien . »De svenska bildernas» samhörighet med Fryxell och deras folkliga tendens hafva hittills med orätt förbisetts . Föreställningen att en sâ aristokratisk skald mäste hafva en »storsvensk» uppfattning af historien , har nog làtit de fiesta läsare glömma , att Snoilsky i alla tider af sitt lif just prisât den »svensk - het , som fanns hos Jerker» , och att han ännu i sin sista ât Sverige ägnade dikt valde som sitt fosterlands symbol just den fattiga , sega , tâliga
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.