30 
SVENSK LITTERATUR 
man trodde . Mycket bâde i hans lif och hans litterära bana med dess af honom själf beklagade brist pâ utveckling blir härigenom förklaradt . — Karl Warburg hör utan fräga tili vâra yppersta litterära minnestecknare . Han gör det redan genom den omsorg , med hvilken han gär tillväga och som alltid sätter honom i stând att meddela ett synner - ligen rikhaltigt och nytt material . Hvilken mängd af upplysande dokument och viktiga data hafva icke hans minnesteckningar tillfört vâr litteratur - historia . Men därjämte äger han en för en biograf synnerligen betydelsefull gàfva : det kärleksfulla intresse för uppgiften , som vet att underordna sig själf och lâta den skildrade personligheten sâ mycket som möjligt fora sin egen talan . Mild humanitet , klok rättskänsla och mycken blick för lifvets och realiteternas kraf prägla dessutom vackert Warburgs lefnadsteckningar . Alla dessa sidor framträda ocksâ i den nya Snoilskymonografien . Det vimlar i den af nya upplysningar , . bâde personliga och litterära , och säkert kommer den att för läng framtid förblifva själfva Urkunden för hvar och en , som skrifver om Carl Snoilsky . Om boken det oaktadt icke har samma bärvidd , som Warburgs föregaende stora arbeten om V . Rydberg och om Richert , hvilka mäste kallas synnerligen viktiga källor tili det svenska 1800 - talets odlingshistoria , beror det pâ en särskild omständighet . Snoilsky var ingenting annat än skald . Tyvärr glömde han det eller ville glömma det allt för ofta — och det otillfredsställda och olyck - liga , som hvilar öfver lánga perioder af hans lif , stammade just fràn detta — men i sina mest klar -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.