Full text: Svensk litteratur. 2. (14)

22 
SVENSK LITTERATUR 
frigjorda fanatism , hans filosofiska skrifter . Alltid beräknade för en bildningssökande majoritets behof , populara föredrag och studier , göra dessa spekulativa framställningar knappast ansprâk pâ att vara fack - skrifter af en professionell filosof , och dà ingen , och allra minst Rydberg själf med sin blygsamhet , tillmätt dem nâgon öfverdrifven auktoritet , künde deras värde , tycker man , diskuteras lugnt med skäl och motskäl , och den , som kände lusten att be - kriga dem , borde âtminstone hafva plikten att vid anfallet använda rökfritt krut . 
Sa mycket enklare är den andra sidan af tviste - frâgan , spörsmälet om Rydbergs ärlighet i den sofiska striden . Ty om nâgot i Sveriges andliga värld är klart som solen i Karlstad , är det den moraliska oförvitligheten öfver Rydbergs skriftställarverksam - het , den för en polemiker intill Don - Quixoteri grän - sande ridderligheten i hans stridssätt . Knappast har nägonsin i värt land en reformatorisk personlighet visât en sâdan aktning för motständares lifsâskâdning och sá bokstafligt och samvetsgrannt efterföljt den andliga kampens gyllene valsprâk »suaviter in modo et fortiter in re» . Och ju mer man fär öga för den religiosa sedlighet och det moraliska patos , som äro hans författarskaps poler , dess bättre förstär man den enastâende makt och myndighet hans ord haft öfver ett sä stört antal svenska sinnen . 
Den , som önskar ett lefvande intryck af bergs personlighet och vili följa , hur den danats med en i mângfalden af sysselsättningar likväl alltid följdriktig enhetlighet , och hur den blifvit ett sä mängstämmigt instrument för den andliga idealitet ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.