166 
SVENSK LITTERATUR 
de grubbel . Ja , hvar människa , som kommit inom deras sfär , känner sig dragen tili dem genom för henne speciella sympatitrâdar och tror sig i sin egen känsla hafva funnit den rätta slagrutan tili deras naturers innersta . Sâ uppstâ i frâga om framställ - ningar af sâdana stormäns lif och alstring med natur - nödvändighet meningsutbyten och diskussion , och sâ synes mig ocksâ Georg Göthes för öfrigt sä gedigna lefnadsteckning hafva sina disputabla ter och särskildt kanske i frâga om totaluppfatt - ningen af konstnären brista i den psykologiska âskâdningen . Ett par anmärkningar i denna riktning mâ i det följande meddelas i all den anspräkslöshet , med hvilken man uppställer sâdana mot ett arbete , hvilkets osedvanliga förtjänster man själf är den forste att beundra . 
* 
Det är en historisk framställning af Sergels »lefnadsöden och konstnärliga verksamhet» , som för - fattaren velat gifva pä basen af alla tillgängliga doku - ment . Blott i andra rummet har den kritiska ana - lysen af den store artistens skapelser kommit , och det är onekligen en disproportion i boken mellan den biografiska fullständigheten och den relativi fragmentariska behandlingen af mästarens konst . Författaren hänvisar här tili föregäende skrifter . Det är Nyblom , som har hedern af att i sin lilla vackra studie hafva offentliggjort konstnärens bref till By - ström , de troligen bâde i frâga om uthâllig artistisk entusiasm och själshöghet vackraste bekännelser , nâgon svensk konstnär efterlämnat , men framför allt
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.