Full text: (14)

100 
SVËNSK LITTERATUR 
vet hau âtminstone om dem allesammans , om deras lefnadsdata , talanger , intriger och öden . Flodmark har ocksâ i sin stora bok om de »Stenborgska Skâdebanorna» lämnat den säkert mest ingâende framställning , som nâgon svensk tilja erhâllit , med en mängd af biografiska upplysningar , kulturhisto - riska sededrag och en synnerligen intressant , dag för dag med mycket arbete rekonstruerad spellista . Utom detta omfattande verk har Flodmark utgifvit fiera smärre studier tili 1700 - talets teaterhistoria , alla präglade af samma kärleksfulla forskning och med flitigt användande af de gamia papperens lär - domar och vittnesbörd om det förflutna . 
Den nya boken om »Elisabeth Olin och Carl Stenborg , tvâ gustavianska sângargestalter» anknyter sig sâlunda till en hei rad af skrifter pâ samma fält . Den behandlar vär första diva och vâr forste hjälte - tenor , bâda högt dyrkade af sin samtid , ofta nämnda i tidehvarfvets bref och minnesteckningar och om - strâlade af den gustavianska teaterns heia ungdoms - glans . Lika mycket som mânga andra bland perio - dens ledande figurer förtjänar detta operans första kungapar ocksâ sin historia . Flodmark har Utfort den med en sakkännedom och en pietet , värda allt beröm . Det är icke hans fei , om man under läs - ningen af boken ibland erfar samma intryck , som de sist utgifna gustavianska memoarerna dà och dà meddela — nämligen att man börjar komma nära bottnen pâ skäppan . Sâ mânga dokument af alla slag hafva under de sista tjugu âren bragts i dagen just om detta skifte af svensk kultur , att det icke langre är lätt att verka med nyhetens behag . Äfven
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.