GUSTAF AF GEIJERSTAM 
85 
nymâlad . Men herr Qeijerstam har icke velat ensamt uppträda som polemiker , han har äfven debuterat som stämningsdiktare inom den korta moderna novellettgenre , som kräfver en Droz' , en Kiellands heia utvecklade teknik , finhet i penselföringen och förmäga att koncentrera mycket inom en tràng ram . Det förefaller mig , som författaren här icke vore füllt pâ sin rätta plats , ty med undantag af »Ett äktenskap» , äro väl alla hans smâ studier mera anekdoter än verkliga stämningsstycken , som gifva oss inblick i ett helt själslif eller upprulla för vâra ögon en hei landskapstafla . Herr Geijerstam är en god iakttagare , en kvick skildrare , men denna ele - ganta , fint psykologiska karaktär , som gifver ett sä oförglömligt behag ât ett sädant mönster inom arten som Kiellands »Vissna blad» , saknar han alldeles . Hans stil är för kärf för att duga tili det läckra miniatyrmâleriet , och här lyckas han blott i de tvâ teckningarna frân Öland , där personerna träda som staffage och skildringarna utgöra hufvud - saken . Men huru karaktäristiskt är det ej , att författaren är mest sig själf , när han fär mâla kala strandpartier eller de öländska hedarnas öde , tungsinta melankoli . 1 nâgra andra af sina smâ studier söker han le med detta halft bittra , halft vemodiga löje , som Kielland har , när han preseii - terar sig som älskVärdast , men hos Qeijerstam är detta föga nier än en reminiscens frân de norska ironikerna . Läs blott »Goda vänner , trogna grannar och mera sâdant» , där hans kör af skvallersystrar uttrycker sig , som den aldrig gjort annat än derai »Samhällets pelare» och »Elsa» , och där en
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.