AUGUST STRINDBERG
53
enda , men tyvärr handfast exempel visa , hvilken grad af finkänslighet , som utmärker »Götiska rum - nien» .
Konstyerket .
Skärskädar man »Götiska rummen» sâsom ett konstverk , är det , som först och sist förvänar , den obegränsade godtyckligheten . Godtycklig är be - rättelsens plan , om man kan tala om en sâdan i ett arbete , som skildrar svenskt lif under tvenne decennier i form af fyra eller sex — det är icke lätt att hâlla reda pâ det — olyckliga äktenskap och en olycklig fri förbindelse . Bokens tema ut - trycker författaren med orden : »Sä kom met förstäs och heia mojet efter . Ligakvinnor och kanqnkvinnor , federationskvinnor och handskekvin - nor . Det var ett helvete för en äkta man att lefva ! » Som man ser , är det om det vanliga Strindbergska helvetet , som ocksá denna berättelse handlar . Dock denna bok skulle ju icke skildra blott och bart ett specialhelvete , men tjugu är af ett folks kultur - utveckling — man tänke sig detta illustreradt af en oändlig rad oändliga äktenskapliga gräl !
Visserligen vidröras i »Götiska rummen» äfven andra sidor af tidens lif , men anfingen flyktigt och blodlöst eller blodigt orätträdigt . För heia det andliga omgestaltningsarbete , som 1880 - talet utförde och i hvilket han själf en gâng spelade en sâ be - tydelsefull roll , har Strindberg nu blott glâpord och axelryckningar . Hans gränslösa otacksamhet mot allt och alla fâr liksom en ursäkt , när man ser hans otacksamhet mot sitt eget forna jag . Hvad

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.