vilhelm ekelund 
507 
hafva mycket tyska i örat för att t . ex . kunna sluta en för öfrigt fin sonett om Venedig med raden : 
trumpet uppsmattrar munter , jubel skallar . 
Jag har gjort eil rad anmärkningar mot Vil - helm Ekelunds »In Candidum» och gjort det rent ut , ehuru jag mer än väl vet , att det af en viss provinsiell kritik , som lyfter tili skyarna allt , den unge skalden utgifver , kommer att betraktas som ett högmalsbrott . Men det synes mig , som man gjorde den sâ begâfvade unge diktaren en större tjänst med att varsko honom , när han är pâ väg att för - irra sig i en godtycklig subjektivism , än genom att blott bränna rökverk tili hans ära . Jag har noga studerai och anmalt alla Vilhelm Ekelunds dikt - samüngar och haft min glädje af hans andliga växt tili allt finare och mer själfull egenart . Sä ket starkare känner jag behofvet att opponera , när den vackra utvecklingslinjen brytes . Ingenting är naturligare och mänskligare än att en diktare icke alltid stâr pâ höjden af sig själf , och det finnes för öfrigt ocksâ i denna sista samling — som jag redan antydt — fiera sânger af skaldens egen - domlig3 ) skälfvande och ömtäliga skönhetskänsla . Men en hei rad saker där borde aldrig hafva läm - nat diktarens verkstad i det skick , som skett . Sär - skildt af dem man häller af mäste man fordra det bästa , och allra mest gäller detta en ung diktare , som ännu alls icke eröfrat en tillräckligt vid och omfattande läsekrets . Och Vilhelm Ekelund har alltför mycket att komma med , för att man skulle vilja , att han blott blef ett litet vittert kotteris be - römde diktare . x mar3 1905 .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.