VILHELM EKELUND .
I .
MELODIER I SKYMNING .
Af de redan icke sâ fâ nya originalarbeten , som höstens bokmarknad bringat oss , intager säker - ligen en liten ungdomlig diktsamling hedersrummet . pet är Vilhelm Ekelunds »Melodier i skymning» , 0ch med den belâtenhet , som man erfar , när man Jänner sitt yrke hafva en mission , är det man faster Je läsandes uppmärksamhet pä denna lilla versbok . Ty det är ett af de kanske skäligen sällsynta fall
- man blir icke optimist af att skrifva bokkritik —
ett'af de sällsynta fall , dâ en anmälare verkligen kan göra nytta . Utan en fingervisning skulle möj - ligen detta lilla häfte kunna drunkna i den stora litteraturfloden . Det har intet sensationellt eller larmande , som lockar den stora publiken , och äfven den själfständige och odlade läsaren kan möjligen , om han blott halfförströdt bläddrar i boken , förbise den lägmälda , men själfulla poetiska individualitet , som diktat dessa »Melodier i skymning» . Och det vore skada , ty det är en verklig ung skald , som träder fram i dessa vers af soligt vârljus och vâr -
*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.