492
svensk litteratur
versens och rimmets herravälde . Men till en dylik improvisationsgâfva fordras kräsenhet och själf - kritik . Hvarför icke hellre skrifva lustspei och skämt pâ vers , när rimleken ändock är det väsentliga ? Ty ett allvarligt drama skapas icke blott och bart med en aîdrig sâ virtuosmässig rimflätning . Sanno - likt kommer herr Ossian - Nilsson att straffa mig med ett väldigt satiriskt ode , men jag kan icke lâta bli att tillräda honom att ibland pâ sin sânggudinna , när hon blir alltför talträngd , tillämpa följande ställe ur det Byzantinska dramat :
• D a f n i s : Den gumman I sen där tili vänster är Kloë .
Vakten : Hâll snattranl
Ossian - Nilsson är alltför lysande utrustad bâde i frâga om temperament och formell begäfning för att fâ förirra sig i det rena poetiska pratet .
IC mars 1905 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.