Full text: (13)

algot ruhe 
459 
grubbiet , samhällskonflikterna mellan man och hustru , mellan moder och barn , mellan äkta man och älska're , intill dess den heta , men kortlifvade flamman brinner ner af sig själf . Allt detta âterspegla dessa bref mellan Cyril och Irmelin , âterspegla det ofta skarpt och kvickt och äfven dà och dà med vacker stämningsmakt . Det hela roar , heist om man frânser en hufvudsak och nämligen icke bryr sig om att taga historien »au sérieux» . 
Ty det är nog grundbristen i denna korrespon - dens , att man icke kan taga kontrahenternas känslor synnerligen pâ allvar . Liksom brefskrifvarnas namn äro overkliga , förefalla de själfva pâ nâgot vis overk - liga med sina stilistiskt ganska raffinerade bref , i hvilka man aldrig , eller sä godt som aldrig , hör lifvets eget nyckfulla och darrande sprâk , och hvilka därför ocksâ sâ sällan gifva lifvets illusion . Cyril och Irmelin äro nog ett par marionetter , eleganta och lustiga för öfrigt , och man lyssnar icke ogärna tili deras upptâg , men man märker ständigt trâdarna , nied hvilka förevisaren rör dem , hur behändig han an är i yrket . 
Frânser man detta stärkt artificiella drag , har denna korrespondens , som sagdt , bâde sinnrika smâ iakttagelser och vackra ställen att bjuda pä . För - fattaren har den goda smaken , att icke i sitt spräk eftersträfva det koloristiska eller trasgranna , som vid - lâder sâ mycken modern novellistik . Han skrifver facetteradt , en smula preciöst , men med distinktion , och Stockholmsatmosfären är flerstädes vackert fad . Tag tili exempel följande lilla morgonskildring : »När jag med pälskragen upp öfver öronen kom ut pâ
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.