458
svensk litteratur
egenartad talang , som läsaren redan fick af Rühes förstlingsverk , samtidigt med att den nya boken dock tydligare drager hans begâfnings begräns - ningslinie . Ty i en liten passionsroman , hur nutiv den är , behöfs mer än den fyndighet och de kvicka och väl funna grepp , som af de smâ kome - dierna »Bakom fasaden» gjorde förträffliga smâ nutidsbilder , det behöfs , för att man här skall ryckas med och intressera sig för parterna , det kvällande , oberäkneliga lyriska flödet , och det är nog det , som ej sällan brister hos författaren .
»Cyril och Irmelin» äro , trots sina romantiska namn , Stockholmsbarn , ja , Östermalmsbor , af dem , hvilkas lif begränsas af Sturegatan och Strandvägen . Cyril är en ung blifvande diplomat , Irmelin en ung högadlig fru , gift med en högre militär . De träffas och förälska sig i hvarandra , och boken är brefväx - lingen om deras kärlekshistoria , frân balaftonen , dà den begynte och deras sinnen ràkades som skimret frân ljuset faller in och bryter sig i kristallkronans prisma , till den stund , dä de âter skiljas , dà festen är förbi , ekläreringen släckt och prismat i kristall - kronan âter blifvit blott ett stycke färglöst glas . Brefväxlingen lâter oss följa en mycket typisk lekshistoria mellan en man af värld och en dam ur societeten . Det är först vänskapsmaskeraden , innan lidelsens inkognito röjes , och sedan hängifvenheten i hemlighet med den stulna lyckans hetsiga jubel och trots mot alla löften och band . Det är ömse - sidig svartsjuka , skrupler , som dyka upp och komma den lönnliga erotikens Penelopeväfnad , hvilkens luftiga väf hvar natt slits sönder af det ensamma

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.