algot ruhe
457
II .
CYRIL OCH IRMELIN .
Algot Ruhe , som debuterade med en bâde talangfull och kvick samling smâ dialoger ur det moderna storstadsüfvet , utmärkta för bâde vaken iakttagelse och ett karaktäristiskt samtalssprâk , har âter utgifvit en liten bok , en miniatyrroman i bref , »Cyril och Irmelin» . Det nya arbetet är nära i släkt med det förra . Äfven här är atmosfären helt stockholmsk , eller kanske snarare den internatio - nella stora Stadens , äfven här träder oss tili mötes en författartyp , vanligare i Köpenhamn och Paris än hos oss och därför lustig nog till omväxling , med sin kyliga ironi och sin skeptiska axelryckning at det heia . Äfven i denna lilla roman är författaren lika orädd för ömtäliga och riskerade ämnen . Be - rättelsen lampar sig alls icke för konfirmander , och det är frâga om , huruvida icke det »opassande» i »Cyril och Irmelin» mer än en gâng snuddar vid det obehagliga . Godt humör gör allt lysande och intagande — och sädant godt humör finns det ât - skilligt af i dessa ofta muntra och uppsluppna kär - leksbref . Varm känsla och het lifsberusning , som däremot väl mycket saknas i denna erotiska korre - spondens , förläna ocksâ allt poesiens adel . Men mellan skämt och lidelsefull känsla ligga döda ter af en sorts likgiltig sensualism , som stöter just genom sin indifferens . I det hela bestyrker »Cyril och Irmelin» otvetydigt det intryck af bestämd och

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.