algot ruhe .
I .
BAKOM FASADEN .
Typisk , sâsom »Storgärden» för ñutida rousseau - ism , är Algot Rühes »Bakom fasaden» för ñutida stadslif , om ocksâ det mäste sägas , att det är bubb - lorna pâ ytan och icke det kokande vattnet i den stora kittein , som skildras i dessa »femton smà komedien> . »Bakom fasaden» är ett förstlings - verk , och den förut blott som essayist en smula kände författaren har här valt en litterär mode - form , den dialogiserade novellen , särskildt i bruk i Frankrike , dar bland genrens mästare kunna nämnas Lavedan och Jeanne Marni . Men den svenske författaren har icke tillgripit detta fram - ställningssätt pâ mâfâ , ty det synes verkligen väl harmoniera med arten af hans begâfning och hans temperament . Han har eil satirisk iakttagares kyliga oförskräckthet och en dramatikers känsla för den tillspetsade Situationen och den träffande repliken . Ett synnerligen naturligt och lefvande samtalssprâk , som karaktäriserar raskt och uttrycksfullt , later honom vara sann med godt humör , och hans smâ

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.