bo bergman
441
som minnet af ett kärleksmöte . Äfven om ej Bo Bergman skrifvit mer , skulle det kanske i fram - tiden sâ gâtt Bo Bergmans »Adagio» .
»Marionetterna» torde hafva varit de sista nya svenska verser , Carl Snoilsky laste . Jag vet , att han satte dem högt . Vid första genomögnandet är det dock snarare andra namn än hans , som komma lasaren pâ tungan . Bo Bergman har sär - skildt i en och annan dikt rent af efterliknat Heiden - stams uttryckssätt , utan att eljes äga det allfa ringaste samband med »Hans Alienus» och med total afsaknad af den eloquentia corporis i alla riktningar , som den Heidenstamska tonen kräfver . Men hos Snoilsky är det dock , som Bo Bergman egentligen gátt i skola sâsom utöfvande artist och sprâklig tekniker . Formens och ordvalets klarhet , begränsningens skicklighet , det fint afrundade och slutna draget öfver de smâ kompositionerna , den sinnrika fyndighet , med hvilken en yttre bild eller erfarenhet omskapas till en lyrisk symbol , allt for tanken till Snoilsky , den lyriska statuettens mästare . Själfva sprâkets fina och litterära anslutning till äldre svensk diktkonst — nâgot hvari Bo Bergman bland vâra nyaste skalder stâr alldeles ensam — har äfven den unge samvetsgrañne och kräsne Stock - holmsdiktaren kunnat lära hos sin store landsman och föregängare , fast ocksâ denne eljes var honom en till typ och lynne främmande gestalt .
Men utom denna i ett förstlingsverk ovanliga formella säkerhet och mâlmedvetenhet fanns det i »Marionetterna» äfven nâgot annat , som hindrade frân användandet af ordet »lofvande» . Dessa fina

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.