BO BERGMAN .
DRÖMMEN OCH ANDRA NOVELLER .
Pâ Bo Bergmans förstlingsbok , den vackra diktsamlingen »Marionetterna» , künde man icke tillämpa det för débuter eljes stâende adjektivet »lofvande» . Ty »lofvande» kan man svârjigen nämna en författare , äfven om han är begynnare , när han uppträder med fullkomlig säkerhet och redan äger ett suveränt herravälde öfver sin konsts uttrycks - medel . Äfven om Bo Bergman aldrig skulle hafva skrifvit mer än detta tunna dikthäfte , skulle hans namn sannolikt ändock icke försvunnit i glöm - skan . Det finns nämligen i denna samling ett par tre , fyra smâ dikter af sádan art , att näppeligen nâgon antologi kan nännas utelämna dem — ädel - stenar af fläckfri skönhet och otadlig slipning . Ett af dessa poem , »Adagio» , stâr fulländningen sà nära , som det gärna är möjligt i vâr syndiga värld . Hvar bildad fransman känner »Arvers' sonett» utan att veta mer om Felix Arvers , denne eljes alldeles förgätne samtida och dubbelgângare till Musset . Men Arvers' sonett bevaras i alla deras hâgkomst , för hvilka bekantskapen med en utsökt dikt lefver

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.