438
svensk litteratur
af dem är kanske författaren mest tili sin fördel , dá poeten här talar pâ egen hand , utan att vara programmatiskt modern kvinnopsykolog . Det finns i boken en alldeles ovanligt varm och vacker fram - ställning af en âldrig kvinnas sista uppflammande tili lifvet före bortgángen , och i munnen pâ en likaledes âldrig resonör , en gammal världsman , har författaren lagt en innerlig och stilla lifsvisdom , som är skönt att lyssna tili midt bland de mânga ansprâksfulla och uppstyltade talesätten .
Som synes , innehâller »Kvinnoöden» otroligt mycket . Det är ett verkligt kraftprof af författaren att hälla ihop alltsammans utan att tappa trâdarna . Det vittnar om oväntad skicklighet som fabulist , men skickligheten är af en art , som man inumerà icke sätter sâ högt , den gamia romandiktningens fingerfärdighet i att trassla ihop och reda ut sin härfva .
Sä blir intrycket af Meisteds stora , nya bok skäligen blandadt . Stor talang och allmännelig roman - romantik i förening ! Det kännetecknar ar - betet , att man i en och samma replik kan hitta en utmärkt sats , som följande : »Det är verkligen lika omöjligt att komma tili ett sista , slutgiltigt svar , när det gäller känslan som om du tänker dig , att det är nâgot , som skall afgöras genom omröstning i en folkmassa , som ständigt växer och fâr nya med - lemmar» — och strax därefter en sâ banal roman - mening , som denna : »Kasta ut demonerna som larmar och tvistar inom dig , anse dem för slödder , ocksâ när de deklamerar som högtidligast , och gör tyst inom dig , sä att du âter fâr din själ som ett

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.