430
svensk litteratur
själf , hennes svaghet var det , soin gjorde honom lifsstark — sä kan han ej längre lefva , ufan gifver sig själf döden .
Gängen af detta skâdespel är kanske ej helt ny , men det är fint och djuptänkt . Med skarpt ljus är den mänskliga blindhet belyst , som aldrig lâter oss tydligt veta vârt innerstas begär , men läter oss jäkta efter skuggor och , först sedan vi gâtt vili , förstä hvar vâr rätta härd och boning vore . Den osynliga , fina hopflätning af händelser , som är lifvets egen kausalitet och sä oändligt skild frän den klumpiga sömnad , som vi själfva , söka flicka samman , är själfullt klarlagd i detta skâdespel , hvilket den utsökt vackra teckningen af Helga fyller liksom med ett varmt magnetiskt fluidum .
Det andra skádespelet i boken , »Brottningar» , är mycket svagare . Dess driffjäder är en konflikt , som i och för sig näppeligen kan intressera aniiat än den ljusaste ungdomen i dess första ifver . Stycket visar nämligen de tragiska förvecklingar , som upp - komma däraf , att tvâ människor af principskäl ej vilja hafva nàgon yttre Sanktion pâ sitt kärleksför - hâllande . För att ett dylikt motiv ej skall verka som ett ledsamt principrytteri mäste karaktärsteck - naren göra parterna sä mycket mer fullblodiga och lefvande . Det har icke lyckats herr v . Meisted . Hans tvâ älskande , som ej vilja hafva vigsel , äro ett par trâkiga och skematiska människor , och man har därför ännu svârare att intressera sig för , om de underkasta sig samhällets yttre formaliteter eller icke . Man kan godt sympatisera med den karaktärs - fasthet , som författaren vili förhärliga , och det häf -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.